We creëren een POSITIEF LEESKLIMAAT door bij elke leeftijdsgroep – hoe jong ook – gericht in te zetten op lezen.
Onze kleuters maken op een speelse manier kennis met de geletterde omgeving en krijgen een breed aanbod aan woordenschat.
In de lagere school zetten we in op leesbevordering en leesmotivatie.
Het leesplezier moet steeds voorop staan. De leerkrachten delen hun passie voor lezen en teksten.
Langzullenzelezen!