De leerlingen van het vierde leerjaar namen deze week deel aan PIRLS. PIRLS is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerprestaties in begrijpend lezen. Naast de leerprestaties doet men ook onderzoek naar hun attitudes ten opzichte van lezen.

We zijn 1 van de 130 geselecteerde scholen om deel te nemen aan dit onderzoek, georganiseerd door KU Leuven.

Leave a Comment